Czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to nowoczesne systemy instalacji kanalizacyjnych zapewniające odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych z domów jednorodzinnych lub niewielkich zgrupowań budynków, a następnie ich oczyszczenie do stanu w którym będzie możliwe rozsączenie ich w gruncie bez uszczerbku dla środowiska.

Innowacyjność przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków różnią się od szamb ekologicznych tym, że nie wymagają tak dużego zaangażowania pracy i ciągłego opróżniania, są więc dużo bardziej wygodne dla użytkowników z uwagi nie tylko na czas, który należy poświęcić podczas eksploatacji, ale również są przyjazne dla portfela. Powszechność zastosowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w nowo projektowanych budynkach jak i budynkach już istniejących powoduje wśród producentów coraz większą konkurencyjność, a co za tym idzie obniżanie cen. Wysoka jakość oczyszczania ścieków czyli przyjazność dla środowiska jest wysoko premiowana poprzez fundusze Unii Europejskiej zapewniające czasem do 70% pokrycia kosztów budowy małych oczyszczalni. Coraz częstszym rozwiązaniem, które stosuje się podczas budowy instalacji jest montaż zbiorników na zregenerowane ścieki, montowany na końcu instalacji. Oczyszczona woda zebrana w zbiorniku jest zdatna do podlewania ogródków czy trawników.To kolejny dowód na to iż małe oczyszczalnie to dobra inwestycja.

Sposób montażu i użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest tak trudny jak może wskazywać na to sama nazwa urządzenia. Najpowszechniejszym systemem stosowanym w gospodarstwach domowych jest system składający się z osadnika gnilnego do którego pionem kanalizacyjnym odprowadzane są ścieki z budynku, w osadniku gnilnym w którym znajduję się złoże biologiczne ścieki zostają napowietrzane. Napowietrzanie ścieków wraz ze złożem biologicznym powodują rozkład ciężkich związków chemicznych. Następnie tak napowietrzone ścieki odprowadzane są do przepompowni a następnie do studzienek rozdzielczych skąd dalej zostają rozsączone rurami drenarskimi na poletkach rozsączających. W celu uniknięcia cofania się nieprzyjemnego zapachu na końcu rur drenażowych montuje się rury wywiewne. Koszt wykonania takiej instalacji waha się w granicach 6-12 tysięcy złotych w zależności od wydajności i obciążenia instalacji wraz z robocizną materiałami oraz sprzętem, porównując koszty budowy szamba ekologicznego otrzymujemy bardzo zbliżoną wartość.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna

Niewielkie koszty przyłączy kanalizacyjnych do sieci miejskich lub całkowicie finansowane z budżetu unijnego również nie dają pożądanych oszczędności, prosty rachunek wskazuje iż w przeciągu 5-7 lat wykonanie własnej oczyszczalni na działce zaczyna się zwracać, jedyny minus to coraz częstsza polityka administracyjna związana z wykluczeniem budowy szamb oraz przydomowych oczyszczalni na terenach skanalizowanych lub przeznaczonych do wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w swojej ofercie posiada firma AquaClear